BIBLIOGRAFIA

 1. Dzierzgowaska J., Dyrektor w zreformowanej szkole, Warszawa 2000.
 2. Ekiert – Grabowaska D., Oldroyd D., Kierowanie zmianą, Program TERM.
 3. Elsner D., 20 problemów pracy własnej dyrektora szkoły, Jelenia Góra 1992..
 4. Elsner D., Problemy Organizacji pracy własnej dyrektora szkoły (poradnik metodyczny) Katowice 1987.
 5. Elsner D., Doskonalenie kierowania placówką oświatową, Chorzów 1999.
 6. Elsner D., Doskonalenie kierowania placówką oświatową Wokół owych pojęć i znaczeń, Chorzów 2000.
 7. Kordziński J., (red.), Skuteczne zarządzanie szkołą podstawową i gimnazjum, Warszawa 1999.
 8. Kowalczyk W., (red.), Poradnik metodyczny dyrektora szkoły, Warszawa 1984.
 9. Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1978.
 10. Pielachowski J., Praktyka kierowania szkołą podstawową, Materiały szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół. Poznań 1986.
 11. Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poznań 1999.
 12. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.
 13. Radwan Z., Rozwój organizacyjny szkoły, Program TERM.
 14. Stoner J. A. F., Wankel CH., Kierowanie Warszawa 1996.
 15. Waligórski K., Organizacja zespołu nauczycielskiego a kierowanie szkołą, Warszawa - Poznań 1988.
 16. Witek S., Zarządzanie zreformowaną szkołą, Warszawa 2000.
 17. Radwan Z., (red.), Kierowanie instytucjami oświatowo – wychowawczymi, Warszawa 1984.

Czasopismo "Biuletyn Oświatowy"

Czasopismo "Dyrektor Szkoły"